BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI MỤC TIÊU CÔNG TY SUNRISE LUEN THAI – KCN BẢO MINH

BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY SUNRISE LUEN THAI KCN BẢO MINH
Tháng Mười Một 3, 2017
BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI MỤC TIÊU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAY MẶC SPECTRE – KCN HÒA XÁ
Tháng Mười Một 17, 2017

BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI MỤC TIÊU CÔNG TY SUNRISE LUEN THAI – KCN BẢO MINH

     Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Liên Anh tác nghiệp tại mục tiêu Công ty cổ phần dệt nhuộm SUNRISE LUENTHAI TEXTILE JSC Khu công nghiệp Bảo Minh – Vụ Bản – Nam Định !

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LIÊN ANH

TRỤ SỞ CHÍNH: 412 TRƯỜNG CHINH- PHƯỜNG VỊ XUYÊN- TP.NAM ĐỊNH

 VPĐD: SỐ 22 LƯƠNG VĂN TỤY – TP NINH BÌNH

FACE BOOK: BẢO VỆ LIÊN ANH

EMAIL: BAOVELIENANH.PKD@GMAIL.COM

  HOTLINE: 0966.582.635             TEL: 0228.3222.666

Comments are closed.

Not found