BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY SUNRISE LUEN THAI KCN BẢO MINH

dao tao nhan viên bao ve lien anh
CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ CHÍNH CỦA BẢO VỆ LIÊN ANH SECURITY
Tháng Mười 23, 2017
BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI MỤC TIÊU CÔNG TY SUNRISE LUEN THAI – KCN BẢO MINH
Tháng Mười Một 11, 2017

BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY SUNRISE LUEN THAI KCN BẢO MINH

Bảo vệ Liên Anh tác nghiệp tại khu vực xây dựng tường rào nhà máy SUNRISE LUEN THAI KCN Bảo Minh.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LIÊN ANH

TRỤ SỞ CHÍNH: 412 TRƯỜNG CHINH- PHƯỜNG VỊ XUYÊN- TP.NAM ĐỊNH

 VPĐD: SỐ 22 LƯƠNG VĂN TỤY – TP NINH BÌNH

FACE BOOK: BẢO VỆ LIÊN ANH

EMAIL: BAOVELIENANH.PKD@GMAIL.COM

  HOTLINE: 0966.582.635             TEL: 0228.3222.666

 

Comments are closed.

Not found