BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI MỤC TIÊU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAY MẶC SPECTRE – KCN HÒA XÁ

BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI MỤC TIÊU CÔNG TY SUNRISE LUEN THAI – KCN BẢO MINH
Tháng Mười Một 11, 2017
BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH TÂM HƯNG THÀNH – CỤM CN AN XÁ!
Tháng Mười Một 21, 2017

BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI MỤC TIÊU CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAY MẶC SPECTRE – KCN HÒA XÁ

Bảo vệ Liên Anh tác nghiệp tại mục tiêu Công ty TNHH Công Nghệ May Mặc Spectre – KCN Hòa Xá!!!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LIÊN ANH

TRỤ SỞ CHÍNH: 412 TRƯỜNG CHINH- PHƯỜNG VỊ XUYÊN- TP.NAM ĐỊNH

 VPĐD: SỐ 22 LƯƠNG VĂN TỤY – TP NINH BÌNH

FACE BOOK: BẢO VỆ LIÊN ANH

EMAIL: BAOVELIENANH.PKD@GMAIL.COM

  HOTLINE: 0966.582.635             TEL: 0228.3222.666

Comments are closed.

Not found