HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO

Tháng Năm 24, 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI HỎA HOẠN

       Cháy, nổ luôn là mối nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến tài sản và tính mạng của mỗi người. Bởi vậy, việc […]
Tháng Năm 24, 2017
Huấn luyện đào tạo nhân viên Bảo vệ Liên Anh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY

      Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Liên Anh tự hào cung cấp các dịch vụ bảo vệ khác nhau cho khách […]