TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG MỤC TIÊU
Tháng Ba 19, 2019
BẢO VỆ LIÊN ANH TÁC NGHIỆP TẠI CÔNG TY VINA KI GLOBAL
Tháng Tư 1, 2019

CÔNG TÁC GHI CHÉP SỔ SÁCH

        Việc ghi chép biên bản, sổ sách trong công tác bảo vệ là nhiệm vụ không thể thiếu đối với người bảo vệ chuyên nghiệp. Dựa vào các ghi chép như bàn giao ca trực, biên bản sự việc, theo dõi xuất nhập hàng hóa… để Ban GĐ  có thể nắm bắt công việc của bảo vệ, và công ty bảo vệ đánh giá được công việc hằng ngày của nhân viên mình.

       Tại mỗi mụ tiêu đều có một số sổ sách chuyên dùng như Sổ Xuất Nhập, Sổ Khách ra vào, Sổ Nhật Ký Ca Trực (hay còn gọi là Sổ Giao Ca) v.v. Nếu bản chất sự việc vào các sổ liên quan.

Khi nào thì cần ghi chép vào sổ sách:

1. Khi có sự việc xảy ra tại phạm vi vị trí của bạn

2. Xe của lãnh đạo, xe chở khách, xe chở hàng ra vào.

3. Các cá nhân ra vào trong giờ làm việc.

4. Thời gian người Công nhân đầu tiên vào Nhà Máy. Thời gian người cuối cùng ra về, ghi rõ tên và mã số của họ

5. Những sự việc bất thường xảy ra.

6. Các số liệu hàng hóa mà bạn phải kiểm sóat.

7. Những yêu cầu, chỉ thị của Khách hàng hay Chỉ huy.

8. Tình trạng mục tiêu sau mỗi lần tuần tra.

9. Phát hiện sự việc đột xuất trong khi tuần tra.

10. Thời gian đến và về của Chỉ huy, Ban Lãnh Đạo đến kiểm tra. vvv

Lưu ý:

1. Phải ghi chép ngắn gọn nhưng đầy đủ nhất những diễn biến tình hình xảy ra trong ca trực

2. ghi rõ ràng, sạch đẹp.

3. Phải có đi kèm thời gian qua mỗi sự việc.

4. Phải vừa ghi vừa chú ý quan sát, không mải miết cúi đầu ghi chép mà mất đi sự quan sát. Khi ghi hàng hóa xuất nhập không để các tài xế vây quanh che khuất tầm quan sát của bạn để người xấu có thể lợi dụng thời điểm này.

         Để đảm bảo tính chuyên nghiệp cũng như đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác bảo vệ, nhân viên bảo vệ phải thực hiện nghiêm túc việc ghi chép, cập nhật tình hình liên quan đến công việc trong ca trực do mình phụ trách, có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho chỉ huy mục tiêu, phòng nghiệp vụ, ban lãnh đạo Công ty Liên Anh và thông báo cho người có thẫm quyền của chủ quản đển phối hợp giải quyết, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho mục tiêu.

        Việc ghi chép sổ sách là một trong những việc làm rất quan trọng mà người nhân viên bảo vệ phải nắm được, việc làm thể hiện được tính chuyên nghiệp. Những gì ghi chép trong sổ sách sẽ là cơ sở để chỉ huy khu vực có thể nắm bắt được những công việc mà nhân viên bảo vệ làm trong thời gian trực. Chính vì thế để đảm bảo cho quyền lợi của bản thân thì bắt buộc người nhân viên bảo vệ phải ghi chép đầy đủ và chính xác.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LIÊN ANH

ĐỊA CHỈ: 412 TRƯỜNG CHINH- PHƯỜNG VỊ XUYÊN- TP.NAM ĐỊNH 

HOTLINE: 0966.582.635             TEL: 0228.3222.666

Comments are closed.

Not found