TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG MỤC TIÊU

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2019
Tháng Ba 7, 2019
CÔNG TÁC GHI CHÉP SỔ SÁCH
Tháng Ba 29, 2019

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG MỤC TIÊU

 

       Chỉ huy trưởng mục tiệu vừa là cấp quản lý trực tiếp ở cơ sở vừa là cầu nối giữa Phòng Nghiệp vụ với tập thể các nhân viên bảo vệ, cầu nối giữa công ty với đơn vị chủ quản ( người sử dụng dịch vụ bảo vệ).

       Nhìn chung các mục tiêu bảo vệ thường nằm ở xa trụ sở công ty và hoạt động tương đối độc lập vì vậy người chỉ huy trưởng mục tiêu có vai trò rất quan trọng trong việc hoàn tất các nhiệm vụ trong công tác kinh doanh của công ty.

       Người chỉ huy là người có nghiệp vụ cứng và thường gắn bó với ngành nghề bảo vệ lâu năm, là người có khả năng quán xuyến công việc của một đơn vị một cách độc lập có khả năng tổ chức động viên, khuyến khích tập thể nhân viên bảo vệ dưới phân quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NHIỆM VỤ CỦA CHỈ HUY MỤC TIÊU:

  • Phân công lịch làm việc hàng tuần, tháng cho nhân viên tại mục tiêu.
  • Sắp xếp bố trí lực lượng, cá nhân vị trí phù hợp
  • Huấn luyện, hướng dẫn nhân viên bảo vệ làm việc theo đúng quy trình trong Phương án bảo vệ, cũng như thực hiện đúng với Nội quy và Quy định của Công ty.
  • Thường xuyên kiểm tra mục tiêu và có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở nhân viên Bảo vệ tại mục tiêu do mình quản lý để hoàn thành tốt công việc được giao. Đồng thời có nhiệm vụ xử lý các tính huống, sự cố xảy ra kịp thời báo cáo chính xác tình hình tại mục tiêu đó về cấp Chỉ huy và Chủ quản để kịp thời có hướng khắc phục, giải quyết những vấn đề khó khăn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ
  • Quản lý các công cụ hỗ trợ và phương tiện được trang bị tại mục tiêu.
  • Báo cáo trang thiết bị PCCC theo định kỳ cho chủ quản và Công ty đề xuất ý kiến thay đổi sửa chữa, cảnh báo an ninh, an toàn cho Công ty theo tuần, tháng.
  • Trực tiếp xử lý, báo cáo khi có sự cố xảy ra tại Công ty.
  • Hướng dẫn công việc cụ thể cho nhân viên khi đơn vị Chủ quản có yêu cầu, bổ sung thay đổi mới.
  • Phổ biến kịp thời những Quy định và Nôi quy mới nhất của Ban Lãnh Đạo Công ty để từng nhân viên bảo vệ nắm thực hiện tốt.
  • Kiểm tra giám sát việc giao nhận ca và ký xác nhận sổ giao ca.
  • Giữ quan hệ tốt với chủ quản.
  • Báo cáo cho trưởng phòng nghiệp vụ về tình hình hoạt động và các sự cố vấn đề xảy ra tại mục tiêu.
  • Kiểm tra đêm, động viên tinh thần nhân viên làm việc.
  • Họp giao ban, báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng về tình hình an ninh. Đồng thời báo cáo, đề xuất các phương án bảo vệ thực tế đảm bảo an ninh, an toàn cho Ban Lãnh Đạo Công ty.
  • Hổ trợ các vị trí, giờ cao điểm, … khi cần thiết.

       Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng vị trí cụ thể là khâu quan trọng giúp cho chỉ huy trưởng thấy được toàn bộ tình hình hoạt động bảo vệ của mục tiêu, những ưu điểm và những tồn tai trong thực hiện nhiệm vụ của từng nhân viên bảo vệ.

      Chỉ huy trưởng có thể rút ra những nhận xét về hiệu quả của quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, từ đó điều chỉnh những điều chưa sát hợp, chưa hiệu quả. Qua kiểm tra chỉ huy trưởng mục tiêu đánh giá được tay nghề của từng cá nhân cụ thể để hướng bồi dưỡng những người yếu kém, động viên khuyến khích những người có tay nghề cao hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đó hình thành một đội ngũ kế cận chỉ huy của công ty.

      Người chỉ huy còn thay mặt lãnh đạo công ty quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân viên, khích lệ các đồng chí bảo vệ những lúc khó khăn.

     Tổ chức bộ máy chỉ huy tốt là nền tảng phát triển lâu dài và bền vững của bảo vệ Liên Anh. Thương hiệu Liên Anh cũng được khẳng định dựa trên độ chuyên nghiệp của bộ máy chỉ huy.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LIÊN ANH

ĐỊA CHỈ: 412 TRƯỜNG CHINH- PHƯỜNG VỊ XUYÊN- TP.NAM ĐỊNH 

HOTLINE: 0966.582.635             TEL: 0228.3222.666

Comments are closed.

Not found