HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI MỤC TIÊU

BẢO VỆ SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG NHÀ SÁCH TRÍ ĐỨC – HÀ NAM
Tháng Tư 10, 2024
DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI TRỤ SỞ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
Tháng Tư 22, 2024

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI MỤC TIÊU

        An ninh khu vực, an toàn nhà máy là điều kiện tiên quyết trong hoạt động của doanh nghiệp, trong đó phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác của lực lượng bảo vệ Liên Anh tại tất cả các mục tiêu.
        Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu là công việc thường xuyên của các đ/c Phòng Nghiệp vụ – Công ty CPDV Bảo Vệ Liên Anh.

Comments are closed.

Not found